Dziś
Imieniny
Pogoda
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMUJEMY O ZMIANIE SERWISU WWW
URZĘDU MIEJSKIEGO WE WŁODAWIE

      

Urząd Miejski we Włodawie
22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:
opłaty skarbowej oraz podatków i opłat.
Kredyt Bank S.A. Oddział Chełm
69 1500 1373 1213 7001 7631 0000

Kontakt:
tel. +48 (082) 57-21-444,
fax. (082) 57-22-454
e-mail: info@um.wlodawa.pl 
www.bip.um.wlodawa.pl 
www.um.wlodawa.pl
www.wlodawa.eu